Elulookirjeldus

 

Üldandmed

Nimi : Urmas Tross

Sünniaeg : 4.veebruar 1964 (36402042734)

Aadress : Tähe 104B Tartu 50107, Roosi

krantsi 23-5 Tallinn

Telefon : +3725019750

E-post : urmas.tross@konkurss.eu

Haridus:

09.1986 – 06.1991 Tartu Ülikool õigusteaduskond

09.1979 – 06.1983 Tihemetsa Sovhoostehnikum

09.1971 – 06.1979 Saare 8-kl Kool

Täiendharidus:

08.2023 atesteeritud, 3. aasta doktoriõpingute jätkamine eksternina TÜ majandusteaduskonnas

08.2022 atesteeritud, 2. aasta doktoriõpingute jätkamine eksternina TÜ majandusteaduskonnas

09.2021 eksternina doktoriõpingud TÜ majandusteaduskonnas

06.2020 TÜ IT-õiguses magister

06.2019 TÜ ärajuhtimise magister ettevõtluse ja tehnoloogia juhtimise erialal

06.2018 riigihanke planeerimise ja – menetluse täiendkoolitus Tartu Ülikoolis

03.2018 – andmekaitse spetsialisti täiendkoolitus Tartu Ülikoolis

29.10-03.11.2017 Kõrgemad Riigikaitsekursused Roostal

09.2017õpingud TÜ majandusteaduskonnas ettevõtluse ja tehnoloogia juhtimise magistriõppes

2016/2017 – TÜ IT-õiguse kursus , Koja koolitused

2014/2015 – Haldurite Koja koolitused, TÜ IT-õiguse kursus

2013 TTÜ  e-kaubandus (loeng), Haldurite Koja koolitused

2012 – Haldurite Koja koolitused

05.2012 – EBS ettevõtte väärtuse hindamine

01.2012 TÜ Isiksus ja isiksuse häired

2011 Haldurite Koja koolitused

02.2010 saneerimisnõustaja täienduskursus

01.2010 – eraisikute võlanõustamine

11.2008 – ÄP võlad enne pankrotti

05.2007 – ÄP Võimalused ettevõtjatele eurotoetuste perioodil 2007-2013

03 ja 05.2007 – JM mediatsiooni koolitus

10.2006 – 4.2007 kohtunike ja kohtunike abide majanduskoolitus TÜ

08.2006 – Kohtupraktika maksunduses.

03.2006 – ÄP Firma väärtus-hoia ja kasvata

05.2005 – Justiitsministeerium (Audentes Koolitus) projektijuhtimine

09.2000 – 02.2004 Tartu Ülikool – õigusteaduskond magistriõpe, omandatud kraad – magister iuris

03.1999 – 05.1999 Goldratt (piirangute teooria) juhtimise koolitus

1996 06.1998 Tartu Ülikool – majandusteaduskond ärijuhtimise magistriõpe, omandatud kraad – MBA

03.1994 ja 11.1994 – Invicta juhtimiskursus

11.1992 – pankrotihaldurite kursus

 

Töökogemus (olulisemad) :

04.1992 – 04.1993 Tartu Kommertspanga Jõgeva filiaali jurist

04.1993 – 07.1993 Rahvapanga Tartu Filiaali jurist

07.1993 – 02.1995 Tallinna Panga Tartu filiaali juhataja

08.1994 – 04.1996 Tartu Kommertspank (pankrotis) pankrotihaldur

05.1996 – 10.1996 AS Ääsmäe Ärikeskus (pankrotis) pankrotihaldur

8.1996 – 1.1999 ESB Finantskontor AS (pankrotis) (AS Sotsiaalpank) pankrotihaldur

11.1998 – 3.1999 AS Hilaris juhtimise korralduse reorganiseerimine

4.1999 – 2.2005 AS ERA Pank (pankrotis) pankrotihaldur

1.2000 – 4.2009 AB Elukindlustuse AS (pankrotis) pankrotihaldur

4.2002 – 7.2002 Nordika Elukindlustuse AS erirežiimihaldur

10.2004 – 2.2006 Justiitsministeeriumi nõunik (pankrotihaldurite järelevalve)

3.2006 – 12.2007 advokaadibüroo Kraavi ja Partnerid jurist

1.2008 – OÜ Konkurss saneerimise ja maksejõuetuse menetlused, jurist, pankrotihaldur, saneerimisnõustaja

3.09 –5.09 2009 OÜ Eesti Geoweb saneerimisnõustaja;

3.09- 6.09 AS Onistar saneeimisnõustaja;

4.09 – 07.2009 AS Reval Credit saneerimisnõustaja,

11.2009 – 03.2010 AS IS Team Work seaneerimisnõustaja,

03-08.2010 – Glaskek saneerimisnõustaja,

08.2016 – Spratfil saneerimiseekspert

10.2017 – 10.2021 Mustvee volikogu liige

25.05.2018 kuni 31.08.2018 – Inter Cars Eesti OÜ andmekaitse ametniku ülesannetes.

07.11.2018 kuni 01.08.2020 – Valga Vallavalitsuses sisekontrolör ja andmekaitse spetsialist

alates 01.2021 kuni 01.2022 – Jõhvi Vallavalitsuse sisekontrolör

Täiendav info: eesti keel – emakeel, saksa keel kõnes ja kirjas (praktika puudus, majandus ja juriidiliste terminite korral sõnaraamatu vajadus, alates 9.2005 -1.2006 Goethe Instituudi saksa keele keskastme kursus), vene keel kõnes  (praktika puudus, kirja korral sõnaraamatu vajadus), inglise keel algajate EMI 40 tunnine kursus ja keeleõpe MTÜ Keeltekeskus III kursus. Inglise keel edasijõudnutele Kivilinna Keeltekoolis Tartus (B2). Tavapärane arvuti kasutamise oskus (Windows Word, Exel), juhiload (ABC), Pankrotihaldurite Koja liige alates 1992 (Koja 2006 -2010 juhatuse liige), EAÕS alates 1992, Tartu Rotary 2004-09.2006, kuni 2013 JM maksejõuetuse ja tsiviiltäite ekspertnõukogu liige. Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja liige. Alates 2019 Eesti Siseaudiitorite Ühingu liige ja Eesti Juriste Liidu liige.

Harrastused: reisimine, tervisesport (jooks, käimine, harrastus karate/enesekaitse – pruun vöö 05.2007, must vöö 10.2009, Eesti meister 2015, meesveteranid +35 aastat, kumite absoluutkaal), lugemine (psühholoogia, põnevikud, andmekaitse ja juhtimisega seonduvad küsimused)

TEADUSLIK JA ARENDUSTEGEVUS

  1. TÜ majandusteaduskonnas 1998 magistritöö „Maksejõuetus ja pankrot“;
  2. TÜ õigusteaduskonnas 2004 „Saneerimine kui alternatiiv ettevõtte likvideerimisele pankrotimenetluses“
  3. TÜ majanduskonnas 2019 magistritöö „ Kohalike maksude kasutamisvõimaluste suurendamine Eestis“
  4. Publikatsioonide loetelu :
    1. aprill 2021 ajalehes Vooremaa artikkel „ Valla raha ja vallaelanike kaasamine“;
    2. oktoober 2021 ajalehes Vooremaa artikkel „KOV 2021 valimised ehk missugust volikogu tegelikult oodatakse ? „

 

Urmas Tross

To top